За нас –ЛАБКО

За нас

За нас 

ЛАБКО ЕООД е регистрирано през 2000 година. Основната дейност на фирмата е търговия с лабораторно оборудване, гаранционен и извънгаранционен сервиз. Специалистите работещи при нас са с висше образoвание, като двама от тях имат докторска степен в области биология и химия. Сервизът се обслужва от инженер със специалност електронни прибори. През 2004 ЛАБКО ЕООД е регистрирано по ДДС. От няколко години фирмата развива и търговия с консумативи – полимерни и стъклени продукти. Едно от най-новите направления в дейността са ветеринарно диагностичните китове. Предлаганата лабораторна апаратура и консумативи са с приложение в аналитичната и изследователска работа, в сферите на хуманната и ветеринарна медицина, контрол на качеството на плодове и зеленчуци, биотехнологии, хранителна промишленост, фармация, екология, химия и пр. През последните години доставихме научно-изследователска апаратура като преносими системи за измерване на фотосинтеза, флуоресценция, воден стрес и други физиологични изследвания на растения, отглеждани в полски условия. От голям интерес е и научно-изследователската апаратура за изследване физиологията на дребни животни, като апарат за кръвно налягане и пулс, плетизмометър, температурна плоча, аналгезиметър, ротометър и други.

Наши клиенти са Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, ДСВСК, Институти от БАН (ИФР, ИМ, ИБ, ЦЛОЕ, ИЕМА), Медицински университет София, Институт за растителна защита гр. Костинброд, Софийски университет, ЦИБАЛАБ ЕООД, УМБАЛ „Св. Анна” АД София, Токуда хоспитал Сървис АД, редица Медико диагностични лаборатории из страната, ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД, СОФАРМА АД, ОЛИНЕЗА ООД, Чипита АД, ИАЛВ, ИАСАС и други. През последните години успешно продаваме с партьорски фирми в Стара Загора, Пловдив, Варна и Видин.

ЛАБКО  ЕООД предлага продукти на водещи производители като ADC BioScientific Ltd, SEWARD Ltd, Тhermo Fisher Scientific Cor. LED, WTW GmbH, Binder GmbH, GFLmbH, A. Krüss Optronic GmbH, Funke Gerber GmbH, Sigma GmbH, Walz GmbH, Deltalab S.L, Ugo Basile S.r.l, Adam equipment Co Ltd, Vilber Lourmat, Faster srl., Labconco Cor., Hielscher Ultrasonics GmbH, Transonic Systems Inc, Adolf Wolf, Bio-X Diagnostics SPRL, Helmut Wölfl. Pharma-Test GmbH, Facchini srl и други. Наша цел са Обществени поръчки, търгове, финансирани по програми на PHARE, NATO, SAPARD, TEMPUS, банки и други.

Изпълнители и подизпълнители сме на договори за Обществени поръчки на Министерството на земеделието и храните и Министерството на здравеопазването и др. Изпълнители сме на поръчка, възложена от ОЛИНЕЗА ООД и финансирана по програма SAPARD. По програма PHARE хомогенизаторите Стомахер на SEWARD UK, са доставяни и сервизирани чрез нашата фирма. Доставките от прeки договаряния с частни производители представляват голяма част от оборота на фирмата.

Предлаганата от нас лабораторна апаратура са със сертификати за съответствие, а производителите са сертифицирани по ISO 9001. Оборудването е на достъпни цени за потребителите с гаранционен период до 3 години.

ЛАБКО  ЕООД консултира клиента, инсталира доставеното оборудване, обучава и извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз.