Партньори и производители - ЛАБКО
Партньори

Партньори

Партньори и производители – ЛАБКО 

Лабко си сътрудничи със следните производители на лабораторни консумативи, диагностикуми, апаратура и оборудване:

        Ветеринарно-диагностични китове


             Консумативи за микробиологични, клинични, химични и биохимични лаборатории


  Аналитични, прецизни и влагомерни везни


     Консумативи за микробиологични, клинични, химични и биохимични лаборатории


      Ламинарни боксове и химически камини


      Микроскопи, рефрактометри оптични принадлежности, фотометри


      Стерилни торбички със затваряне whirl pack


     Хомогенизатори тип „Стомахер”, центрофуги за биологично опасни и радиактивни продукти


     Биологични апарати за физиологични изследвания на животни


    Конумативи за микробиологични, клинични, химични и биохимични лаборатории


     Системи за анализ на електрофорезни гелове и фото документация


     рН-метри, окси-метри, кондуктометри и турбидометри за анализ на водни разтвори. Системи за непрекъснат мониторинг на водни системи