ЛАБКО ЕООД

Продукти

Oборудване за определяне на физикохимични показатели на хранителни продукти
● Хомогенизатор тип Стомахер със стерилни торбички
○ Центофуга и водна баня за бутиромери
● Комбиниран апарат за анализ на белтъчини, мазнини, лактоза, точка на замръзване и сухо в-во в млечни продукти
○ Анализатор на храни - влага, протеини, мазнини, колаген на сурово месо и месни продукти
● Сушилни и муфелни пещи
○ Влагомерни, аналитични и прецизни везни

Микробиологична апаратура и консумативи
● Ламинарни боксове, пробовземач за въздушен бактериален контрол
○ Автоклави, агар апарати, микробиологични хранителни подложки за еднократна употреба
● Хомогенизатор със стерилни торбички
○ Система за бърз микробиологичен анализ на месо и месни продукти
● Микроскопи, брояч на бактериални колонии
○ Универсални и СО2 инкубатори
● Стерилни тампони, транспортни тампони със среда Стюарт, петрита, йозета, микроскопски стъкла

Специализирана апаратура за окачествяване на фармацевтични продукти:
● Разтворимост на таблетни, супозиторни и липофилни фори
○ Разпадаемост на таблетни, супозиторни и липофилни форми
● Изтриваемост на таблетни форми
○ Комплексно окачествяване на таблетни форми - тегло, размери и здравина
● Охарактеризиране на прахообразни и гранулни форми – хомогенност, размер, течливост, насипност и коничност
○ Дозировка на течни разтвори и качество на капки
● Здравина на ампули

Апарати за анализ на води
● рН метри, йон метри, окси метри, кондуктометри, турбидиметри и фотометри
○ Пълна гама от буферни разтвори, стандарти, реагенти от А до Z, тест китове и други консумативи
● Автоматизирана, компютърна система за постоянен мониторинг на вода

Апарати за анализ на зърно и брашно
● Дезинтегриращи и фракционни апарати. Универсални сушилни, вани за почистване на сита
○ Измерване на частиците. Влогомери

Научно-изследователска апаратура
● Преносима система за измерване на фотосинтеза, транспирация и устично съпротивление
○ Мобилна система за измерване на флуоресценция на интактни листа
● Определяне на воден потенциал и стрес
○ Съдържание на хлорофил, литна площ, цветна окраска на плодове и зеленчуци в полски условия
● Измерване на кръвно налягане и пулс на дребни животни
○ Плетизмометър, температурна плоча, аналгезиметър, ротометър и други

Консумативи
● Широка гама от полимерни и стъклени продукти – стерилни и за многократна употреба с IVD сертификат, както и за рутинна лабораторна работа. За повече информация, вижте в раздел партньори продуктите на Deltalb
○ Филтърна хартия, мембрани, ултрафилтрация, вакуум филтрация и филтрация под налягане
● Ветеринарни диагностични китове. За повече информация, вижте в раздел партньори продуктите на Bio-X Diagnostics SPRL

Лабораторна апаратура и оборудване
○ Електрофорезни системи – апарати за хоризонтална и вертикална електрофореза, имуно блотове и трансформатори
● Фотодокументиращи системи, трансилюминатори, UV инкубатори за плаки, UV лампи и предпазни принадлежности
○ Ридери за многоямкови плаки - спектрофотометри, флуорометри, луминометри и комбинирани апарати. Филтри, плаки и други консумативи
● Системи за високоефективна течна хроматография – градиентни и изократични помпи, фотодиодни, UV/Vis, флуорисцентни, CD детектори, аутосемплери, софтуер, колони и други консумативи
○ UV/Vis/NIR спектрофотометри – за рутинна и изследователска работа, термостртирани, проточни и автоматизирани. Кювети – за еднократно и многократно използване
● рН метри, йон метри, апарати за измерване на кислород, проводимост, ОРП и мътност. Фотометри. Система за мониторинг на вода. Електроди и буфери и реагенти
○ Хомогенизатори тип Стомахер (за стерилна среда и клетъчни култури), клатачки, бъркалки, вортекси, водни бани и комбинация от водна баня с клатачка и инкубатор. Ролери, ротатори и други миксери и консумативи
● Дестилатори, бидестилатори и системи за ултрачиста вода
○ Сушилни и стерилизатори, температурни камери, муфелни пещи, нагревателни мантии
● Хладилници, фризери (-40оС, -80оС, -198оС), криогенни съдове и ледогенератори за ледени късчета и бучки
○ Везни - аналитични, технически и влагомерни.
● Микротоми и криостати
○ Микроскопи и рефрактометри
● Камини, ламинарни боксове, миялна и осмометри
○ Центрофуги – микро, универсална, хематокритна, за биологично опасни и радиоактивни продукти и широка гама от полимерни и стъклени епруветки
● Системи за ултрафилтрация, вакуум филтрация и филтрация под налягане. Филтърна хартия, мембрани.
○ Автоматични дигитални пипети с фиксиран или променлив обем - едноканални и многоканални. Електронни пипети, пипет контролери, степери и широко разнообразие от типчета.

ЛАБКО ЕООД консултира клиента, инсталира доставеното оборудване, обучава и извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз.
С този списък не се изразходва продуктовата листа на ЛАБКО ЕООД. За възникнали въпроси не се колебайте да се обадите.