96-ямкови PCR плаки, semi-skirted. Нестерилни - ЛАБКО