Кутия с подвижен капак за 81 епруветки с обем 1.5-2.2мл - ЛАБКО