Стерилни тампони в твърда транспортна среда на Амиес - ЛАБКО