Продукти - ЛАБКО
Апаратура

Лабораторна апаратура

Автоклави
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Везни
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Вортекси и ротатори
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Водни бани
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Дестилатори, дейонизатори и апарати за ултрачиста вода
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Камера за отглеждане на растения
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Клатачки
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Ламинарни боксове
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Мини флуориметър
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Магнитни бъркалки
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Преносим флуориметър
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Рота род за плъхове и мишки
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Спектрофотометри
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Тредмил
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Фотосинтетични системи
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Хот колд тест
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Центрофуги
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Хлорофил в интактни листа
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Хлорофил и каротеноиди в интактни листа
Кликнете върху иконата и отворете каталога!