Продукти - ЛАБКО
Апаратура

Лабораторна апаратура

Автоклави
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Везни
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Вортекси и ротатори
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Водни бани
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Дестилатори, дейонизатори и апарати за ултрачиста вода
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Клатачки
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Ламинарни боксове
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Спектрофотометри
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Магнитни бъркалки
Кликнете върху иконата и отворете каталога!
Центрофуги
Кликнете върху иконата и отворете каталога!