Продукти - ЛАБКО
Продукти

Продуктите, които предлага ЛАБКО включват следното оборудване, апаратура и консумативи:

Oборудване за определяне на физикохимични показатели на хранителни продукти

 • Хомогенизатор тип Стомахер със стерилни торбички
 • Центофуга и водна баня за бутирометри
 • Комбиниран апарат за анализ на белтъчини, мазнини, лактоза, точка на замръзване и сухо в-во в млечни продукти
 • Анализатор на храни – влага, протеини, мазнини, колаген на сурово месо и месни продукти
 • Сушилни и муфелни пещи
 • Влагомерни, аналитични и прецизни везни

Микробиологична и вирусологична апаратура и консумативи

 • НОВО – Стерилни тампони от вискоза на полистиренова дръжка и епруветка със среда за вируси за PCR анализ на COVID-19.
 • Ламинарни боксове,  пробовземач за въздушен бактериален контрол
 • Вертикални и хоризонтални автоклави Хомогенизатор със стерилни торбички
 • Система за бърз микробиологичен анализ на месо и месни продукти
 • Микроскопи, брояч на бактериални колонии
 • Универсални и СО2 инкубатори
 • Стерилни тампони, транспортни тампони със среда Стюарт, Амиес и други
 • Микробиологични хранителни подложки за еднократна употреба
 • Петрита, йозета, шпатули, микроскопски и покривни стъкла

Апарати за анализ на води

 • рН метри, йон метри, окси метри, кондуктометри, турбидиметри и фотометри
 • Пълна гама от буферни разтвори, стандарти, реагенти от А до Z, тест китове и други консумативи

Научно-изследователска апаратура

 • Преносима система за измерване на фотосинтеза, транспирация и устично съпротивление
 • Мобилна система за измерване на флуоресценция на интактни листа
 • Определяне на воден потенциал и стрес
 • Съдържание на хлорофил, листна площ, цветна окраска на плодове и зеленчуци в полски условия
 • Измерване на кръвно налягане и пулс на дребни животни
 • Плетизмометър, температурна плоча, аналгезиметър, ротометър и други

Консумативи

 • Широка гама от полимерни и стъклени артикули за еднократна и многократна употреба, за рутинна лабораторна работа, както и аналитична и изследователска дейност. Медицински диагностични изделия директива 98/79 ЕС и директива 93/42 ЕЕС. За повече информация, вижте в каталога и ценовата листа на ЛАБКО ЕООД и раздел партньори
 • Филтърна хартия, мембрани и сириндж филтри
 • Ветеринарни диагностични китове. За повече информация, вижте в раздел партньори продуктите на Bio-X Diagnostics SPRL

Лабораторна апаратура и оборудване

 • Електрофорезни системи – апарати за хоризонтална и вертикална електрофореза, имуно блотове и трансформатори
 • Фотодокументиращи системи, трансилюминатори, UV инкубатори за плаки, UV лампи и предпазни принадлежности
 • Ридери за многоямкови плаки – спектрофотометри, флуорометри, луминометри и комбинирани апарати. Филтри, плаки и други консумативи
 • UV/Vis/NIR спектрофотометри – за рутинна и изследователска работа, термостатирани, проточни и автоматизирани. Кювети – за еднократно и многократно използване
 • рН метри, йон метри, апарати за измерване на кислород, проводимост, ОРП и мътност. Фотометри. Електроди и буфери и реагенти
 • Хомогенизатори тип Стомахер (за стерилна среда и клетъчни култури), клатачки, бъркалки, вортекси, водни бани и комбинация от водна баня с клатачка и инкубатор. Ролери, ротатори и други миксери и консумативи
 • Дестилатори, бидестилатори и системи за ултрачиста вода
 • Сушилни и стерилизатори, температурни камери, муфелни пещи и нагревателни мантии
 • Хладилници, фризери (-40°С, -80°С, -198°С), криогенни съдове и ледогенератори за ледени късчета и бучки
 • Електронни везни – аналитични, прецизни, технически и влагомерни.
 • Микротоми и криостати
 • Микроскопи и рефрактометри
 • Камини, ламинарни боксове, миялна и осмометри
 • Центрофуги – микро, универсална, хематокритна, за биологично опасни и радиоактивни продукти и широка гама от полимерни и стъклени епруветки
 • Системи за филтрация, вакуум филтрация и филтрация под налягане. Филтърна хартия, мембрани.
 • Автоматични дигитални пипети с фиксиран или променлив обем – едноканални и многоканални. Електронни пипети, пипет контролери, степери и широко разнообразие от типчета.

ЛАБКО ЕООД консултира клиента, инсталира доставеното оборудване, обучава и извършва гаранционен и извънгаранционен сервиз.
С този списък не се изразходва продуктовата листа на ЛАБКО ЕООД. За възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас.