Общи условия и политика за защита на личните данни - ЛАБКО
Общи условия и политика за защита на личните данни

Преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Потребителите на сайта labko.org се считат за уведомени и изразяват съгласието си с Общите условия преди попълване на формуляри за запитвания и контакт на сайта. 

Платформата labko.org поема ангажимент да защитава всяка информация за личните данни на потребителите, която те предоставят онлайн посредством възможността за лична кореспонденция. Защитата на личните данни на потребителя се урежда от Закона за защита на личните данни въведен на 25 май 2018 година.

При използване на сайта, събираме следната информация за Вас:
-имена
-телефонен номер
-имейл адрес
От потребителите не се изисква „чувствителна“ информация. Събирането на посочената информация се използва за осъществяване на контакт със заинтересуваните потребители, както и за събиране на статистическа информация за посещаемостта на платформата и за интересите на нейните потребители. Всеки потребител може да поиска данните му да бъдат изтрити или променени като заяви това официално по имейл на някой от посочените контакти.

Платформата labko.org събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

С използването на платформата labko.org и информацията в нея, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно сайта за лични и нетърговски цели.